info@linusduurzaam.nl

Bouwdeel A 6 appartementen

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure: aanvraag voorjaar 2021

VvE De Weer 23 2e verdieping

Omgevingsvergunning met terugliggen de laag en 2 appartementen voorbereid

VvE de Weer 24 2e verd. 3 app.

Omgevingsvergunning met scheidings- muren tussen balkons 1e verdieping voorbereid

Bouwdeel D 4 woningen

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure in voorbereiding, 2e fase