info@linusduurzaam.nl

Missie

Linus Duurzaam heeft als missie om via gebiedsontwikkeling energieneutrale en gevarieerde (koop- en huurwoningen) wijken te realiseren inclusief de daarbij behorende infrastructuur en voorzieningen.

Daarvoor worden lokale energie netwerken ontwikkeld en geimplementeerd waarbij gezocht wordt naar een opti­male energiemix van gebruikers zodat zoveel mogelijk hoge pie­ken en diepe dalen vermeden worden. Sterk punt is daarbij de samen­wer­king met / betrokkenheid van de buurtbewoners maar ook met de lokale over­heden, de corporatie(s) en de (eind-)gebruikers.

De Weer 23/24/25

Haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2012,

Volledige ontwikkeling nr 23/24/25 (44 schoollokalen en 1.100 m2 voorzieningen met daarop woningen) via voor- overleg V20120112 ingediend..

Oordeel gemeente 4 bouwlagen langs de Weer gewenst.

De Weer 23/24/deel 25

Op ambtelijk verzoek is dit aangepast en in 2020 voorgelegd; tussenfase ontwikkeling B-E met ingang woningen en appartementen vanaf een open binnenterrein.

De Weer 23/24/25

Na ambtelijk overleg juli 2018 een voorstel aan College gedaan met, n.a.v. ikc Roggeplein, een groter speelplein en groen met handhaving boom in 2020 is aangevuld.

Ontwikkeling open deel nr 24 en nr 25 i.c.m. nieuwbouw voor 2 scholen (450 leerlingen) met daarop woningen (analogie V20120112 en opdracht raad aan College 07-11-2017; onderzoek optie woningen boven scholen)

Ontwikkeling en verkoop voor derden

"van uw idee tot realisatie"

KEES SEGERS | Ontwikkelaar en verkoper

Ontwerp en realisatie

Bedenk uw eigen ontwerp, laat u inspiereren door de ontwikke-lingen van energieneutraal bouwen, electrisch vervoer en energieopslag.

Belangstelling?

Neem met ons contact op om uw eigen concept verder te ;laten ontwikkelen en te (laten) realiseren.